Suchergebnisse

Plakate: herbert leupin

Steinfels - extra ausgiebig
Leupin, Herbert,1944

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails

DIE TAT - 7x wöchentlich
Leupin, Herbert,1944

32 x 22 cm, 12.6" x 8.7"

» Plakatdetails

DIE TAT - Jetzt 7. Ausgabe, Samstagabend
Leupin, Herbert,1944

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails

ROCO Conserve - Leere Dosen zurückgeben!
Leupin, Herbert,1944

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails

Panteen - het eerste gevitamineerde haarmiddel
Leupin, Herbert,1945

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails

Pantène - La première lotion capillaire vitaminée
Leupin, Herbert,1945

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails

Jedem sein Ostergeschenk von Globus
Leupin, Herbert,1945

127 x 90 cm, 50" x 35.4"

» Plakatdetails

DAVOS PARSENN
Leupin, Herbert,1946

102 x 64 cm, 40.2" x 25.2"

» Plakatdetails

Senglet Liqueurs fines
Leupin, Herbert,1947

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails

DIE TAT - Die Schweizer Zeitung die auch das Ausland liest
Leupin, Herbert,1947

128 x 90 cm, 50.4" x 35.4"

» Plakatdetails